Thiết kế nội thất Trung tâm chỉ huy Công an thành phố

Dự án: Thiết kế nội thất Trung tâm chỉ huy Công an thành phố

Chủ đầu tư: Trung tâm chỉ huy Công an thành phố

Nhà thầu: Công ty CP tư vấn thiết kế nội thất Miền Bắc


Không gian làm việc - PA1

Không gian làm việc - PA2

Không gian họp - PA1

Không gian họp - PA2

 

Hotline: 0988888725