Thiết kế văn phòng công ty TNHH Trung Thành

Dự án thiết kế văn phòng công ty TNHH Trung Thành gồm hạng mục: Không gian tầng 1 + Phòng kỹ thuật + Phòng giám đốc

Thiết kế không gian làm việc tầng 1

Thiết kế Phòng kỹ thuật

Thiết kế nội thất Phòng giám đốc

 

Hotline: 0988888725