Thiết kế văn phòng công ty TNHH Hiển Long Việt Nam

Dự án: Thiết kế văn phòng công ty TNHH Hiển Long Việt Nam
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Hiển Long Việt Nam - Lĩnh vực sản xuất bao bì 
Địa chỉ: Tầng 6 CT2A Tòa  Nam Đô Complex
Thiết kế: Công Ty CP TVTK Nội Thất Miền Bắc

Thiết kế Phòng giám đốc

Thiết kế Phòng họp

Thiết kế Phòng làm việc chung 

 

Hotline: 0988888725